joomix.org

 

Gama Oil - Популярни етикети на масла и греси Exol

 • Exol Catalog Automotive Product Guide

 • Exol Catalog Lubricants Agracultural

 • Exol Catalog Lubricants Industrial

 • Exol Catalog Lubricants Transmission

 • Масла EXOL от Гама Оил

  EXOl извършва доставки на своите лубриканти с шлеп по вода

  Exol е започна да извършва доставката със своята нова шлеп, украсен с логото на Exol.

 • Масла EXOL от Гама Оил - Пазарджик

  Exol обявява инвестиционните планове за 2016 година

  Exol Lubricants взе решение да вложи повече инвестиции в централното си управление и производствена в база Уенсбъри, както и да засили връзките си със своите чуждестранни партньори.

 • Дистрибутори на Гама Оил

  title_66a1aa8a4af087032762531721870986

  Дистрибуторска мрежа на Gama Oil за продукти Exol 

  title_66a1aa8a4afce11698551431721870986

  Гама Оил 77 - Официален представител на Exol за България 

  ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА

  Гама Оил -77 ЕООД е официален представител за България на Exol Lubricants.

  В складовата ни база поддържаме богата гама от продукти на Exol (масла, греси, антифриз, охлаждащи течности и др.), както и спомагателни продукти на български производители, като по този начин успяваме да задоволим всички нужди на потребление в най-кратки срокове.

  Нашата компания високо цени своите партньори и дългосрочните такива взаимоотношения.

  За нашите партньори ние осигуряваме:

  1. Най-високо качество продукти, които намират израз в марката Exol;;
  2. Конкурентни цени, базирани на борсовите цени на суровините, нужни за производство;
  3. Договор на регионален принцип, защитаващ вашите пазари и интереси;
  4. Обучение на персонал и онлайн достъп до нашите технолози;
  5. Ежедневни доставки със собствен транспорт.

  Ако Вие искате да развивате Exol във вашия район? Ако за Вас качеството на предлаганите продукти е от голямо значение? Ако желаете да развивате Вашия бизнес в дългосрочен план? То тогава ние очакваме да се свържете с нас..


  Защо избират Exol?

  Vestibulum id urna

  Основната цел е високото качество на смазочни продукти Exol.

  Exol Lubricants - най-голямата независима компания за смазочни продукти във Великобритания. Логото Exol само по себе си означава високо качествени масла и греси и други специализирани продукти.

  • Леки, лекотоварни, тежкотоварни масла за бензиносви и дизелови двигатели 
  • Хидравлични, трансмисионни, компресорни, турбинни и други масла 
  • Греси Exol и специализирани течности
  •  

   

 • Дистрибутори на Гама Оил (EN)

  title_66a1aa8a4c56f12003864451721870986

  Gama Oil distribution network for Exol products 

  title_66a1aa8a4c6142679643521721870986

  Gamma Oil 77 - Exol Official Representative for Bulgaria 

  DISTRIBUTION NETWORK

  Gama Oil – 77 Ltd. is an official authorized distributor of Exol Lubricants in Bulgaria.

  In our storehouse there are not only wide range of Exol’s products (such as oils, greases, antifreeze, coolants, etc.), but also ancillary products of Bulgarian manufacturers thereby we manage to fulfill all needs of the customers in short terms.

  Our Company highly appreciates its partners and its long term relationships.

  For our partners, we provide:

  1. Highest quality products that are expressed by Exol trademark;
  2. Competitive prices based on stock prices of the raw materials that are needed for production;
  3. Distributor agreement that protects your market and interests;
  4. Training of the personal and online access to our technologists;
  5. Daily deliveries with our transport.

  If you are interested in developing Exol products in your area?If you consider that the high quality of the products is of big importance? Then you have to contact us. .


   

 • Гама Оил официален представител на EXOL в България

  За 2016 година Exol Lubricants е започна набиране на средства за благотворителни дейности свързаи с фондацията Alex Hulme

  За 2016 година Exol Lubricants е започна набиране на средства за благотворителни дейности свързаи с фондацията Alex Hulme.

 • За нас

  "ГАМА ОИЛ - 77" ЕООД

  „ГАМА ОИЛ – 77” ЕООД Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА EXOL LUBRICANTS

  Ние сме еднолично дружество, работещо в сферата на търговията с моторни и индустриални масла, греси и специализирани течности.

  Основен наш приоритет е предлагането на продукти от най-високо качество, които покриват спецификациите на най-новите и модерни технически съоръжения във всеки един сегмент - транспорт, селско стопанство, промишленост и сервизни дейности.

  Именно поради тази причина основен наш партньор е Exol Lubricants - най-голямата независима компания за смазочни продукти във Великобритания.

  „Гама Оил - 77” ЕООД поддържа на склад голямо разнообразие от продуктите на Exol във всички сегменти и извършва доставка до клиентите ни в цялата страна. Наши клиенти са големи и малки предприятия, кариери, транспортни и пътностроителни фирми; земеделски кооперации; сервизи и други потребители на смазочни масла.

   
 • За нас (EN)

  title_66a1aa8a4cfab10075688521721870986

  “GAMA OIL – 77” LTD. IS AN OFFICIAL DISTRIBUTOR OF EXOL LUBRICANTS IN BULGARIA

  title_66a1aa8a4d04419030412131721870986

  Engine oils from Gama Oil 

  title_66a1aa8a4d0dd6574816821721870986

  Трансмисионни масла от Гама Оил 

  title_66a1aa8a4d17513839624011721870986

  Gama Oil hydraulic oils 

  "GAMA OIL – 77 Ltd.

  “GAMA OIL – 77” LTD. IS AN OFFICIAL DISTRIBUTOR OF EXOL LUBRICANTS IN BULGARIA

  The Company operates in the sphere of trading with motor and industrial lubricants, greases and specialized liquids.

  Our main priority is to present high quality products that ensure the specification of the newest technical installations in each sector – such as transport, agriculture, industry, garage sectors etc.

  Оur main partner is Exol Lubricants - the largest independent lubricants company in the UK.

  „Gama Oil – 77” Ltd. keeps in stock great variety of Exol’s products in all segments and delivers them to the customers all over the Country. Our clients are macro and micro enterprises, quarries, transport and road construction companies, agricultural cooperatives, garage services and other customers of lubricants.

   
 • Масла Ексол от Гама Оил

  Каталог Exol Automotive Product Guide

 • Масла Ексол от Гама Оил

  Каталог Exol Commercial Product Guide

 • Масла Ексол от Гама Оил

  Каталог Exol Commercial Product Guide

 • Каталог Exol Lubricants Agracultural

 • Каталог Exol Lubricants Automotive

 • Каталог Exol Lubricants Commercial

 • Каталог Exol Lubricants Industrial

 • Презентация на Екосол от Гама Оил

  Презентация на Ексол от Гама Оил

 • С ангажимент към Екологията

  title_66a1aa8a4e15b3887798381721870986

  Гама Оил 77 - Екологично отговорни! 

  title_66a1aa8a4e1e37772640931721870986

  Гама Оил 77 и Exol заедно за Екологията! 

  ЕКОЛОГИЯ И ГАМА ОИЛ 77

  Опазването на околната среда е дълг на всеки един от нас и приоритет на Гама Оил-77.

  Гама Оил - 77 Еоод се ангажира към своите настоящи и бъдещи клиенти със събиране,транспортиране и предаване на образуваните от тях опасни и неопасни отпадъци (масла,абсорбенти,акумулатори,опаковки и много др,) ,в лицето на друта си фирмена организация Гама Еко,притежаваща разрешително за дейноста.

  С грижата за опазване околната среда са на разположение и продуктите на Exol от вида биоразградими масла.

   

 • С ангажимент към Екологията (EN)

  title_66a1aa8a4e70415898818401721870986

  Gama Oil 77 - Environmentally Responsible! 

  title_66a1aa8a4e7c213547612971721870986

  Gama Oil 77 and Exol together for Ecology! 

  ECOLOGY AND GAMA OIL 77

  Saving the environment is duty to each of us and priority to Gama Oil – 77 Ltd.

  Gama Oil – 77 Ltd. engages to its present and future clients with collecting, transportation and transferring the hazardous and non-hazardous wastes (oils, absorbents, accumulators, packages and others) that are formed by them. This service is provided by our other company Gama Eco Ltd. that has the license to carry out this activity.

  With concern for environmental protection are also the Exol’s biodegradable products.

   

 •  


  Масла и Греси EXOL от Гама Оил

   
  "Гама Оил - 77" ЕООД предлага моторни и индустриални масла, греси и специализирани течности. Продуктите са най-високо качество, които покриват спецификациите на най-новите и модерни технически съоръжения във всеки един сигмент - транспорт, слеско стопанство, промишленост, сервизни дейности и други

  Контакти

  • Имейл office@gamaoilbg.com
  • Мобилен Номер +359 898 51 01 02
  • Адрес Централен офис: 
   ул. "Константин Величков" 89 А,
   гр. Пазарджик 4400
  Top
  создание веб сайтов в Киеве
  We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…